Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2019-11-05

Japanska II: Akademiskt skrivande (JP1044)

V34TF (VT20, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2008). The Craft of Research (Third Edition). Chicago: Univ. of Chicago Press. ISBN: 9780226065663
    Bok / Antologi
  • 500-1000 sidor litteratur relevant för studentens egen uppsats.
    Text