Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2019-12-03

Marknadsföring A (GFÖ2BB)

V34LX (VT20, 50%, Dag, Distans, Borlänge, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Mossberg, L., & Sundström, M. (2011). Marknadsföringsboken (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144056180
  Bok / Antologi
 • Appendix: Strategisk Marknadsplanering. I Kotler, Armstrong, & Parment (Red.), Marknadsföring: teori, strategi och praktik (2 uppl., ss. 456-481). Harlow: Pearson. ISBN: 9781292211138
  Kapitel i bok (antologi)
 • Karlsson, O. (Red.). (2017). Svenska skrivregler (4 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111497
  Bok / Antologi
 • Artiklar (ca 100 sidor). Tillhandahålls av högskolan, utdelas i samband med kursstart.
  Text