Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2019-12-21

Extern redovisning A (GFÖ2BA)

V34LT (VT20, 50%, Dag, Distans, Borlänge, Omg. 2, ORD)

Litteratur

  • Marton, J. (2016). Redovisning : från bokföring till analys (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144114347
    Övrigt:Senaste upplagan
    Bok / Antologi
  • Marton, J. (2016). Redovisning : från bokföring till analys (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144114354
    Övrigt:Senaste upplagan
    Bok / Antologi