Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-02-17

Energilagring (EG4005)

V34EY (VT20, 25%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Vetenskapliga artiklar och rapporter (ca 100 sidor).
    Text

Referenslitteratur

  • Dincer, I., & Rosen, M. (2010). Thermal Energy Storage : Systems and Applications, 2nd Edition (2 uppl.). John Wiley & Sons. ISBN: 9780470747063
    Bok / Antologi
  • Sumper, A., Gomis-Bellmunt, O., & Diaz-Gonzalez, F. (2016). Energy Storage in Power Systems (1 uppl.). John Wiley & Sons. ISBN: 9781118971321
    Bok / Antologi