Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-01-10

3D-animering: Vinjetter (IK1097)

V34EP (VT20, 100%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Linkedin Learning (2015, 20 november). Cinema 4D and After Effects: Logo Animation and Compositing. [Broadcast]. Hämtad från https://www.linkedin.com/learning/.
    Strömmande media
  • Linkedin Learning (2016, 21 oktober). Cinema 4D R18 Essential Training: Motion Graphics. [Broadcast]. Hämtad från https://www.linkedin.com/learning/.
    Strömmande media
  • Utdelat material ca 100 sidor.
    Text