Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2019-11-28

Vetenskaplig kommunikation (GEG26J)

V34EB (VT20, 25%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Allt kursmaterial tillhandahålls av läraren och är tillgängligt via kursrummet.
    Text