Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2019-12-27

Berätta med film om kulturarv och historia (GBQ24C)

V33ZK (VT20, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Furhammar, L. (1995). Med TV i verkligheten : Sveriges television och de dokumentära genrerna. 2 uppl. Stockholm: Stift. Etermedierna i Sverige. ISBN: 9188830004
  Läsanvisning:s 13-38 + 82-86 + 228-232, 35 sidor
  Övrigt:Finns som PDF i kursrummet.
  Bok / Antologi
 • Furhammar, L. (2006). Sex, såpor och svenska krusbär : television i konkurrens. 1 uppl. Stockholm: Ekerlid. ISBN: 9170920478
  Läsanvisning:s. 215 - 236, 22 sidor
  Övrigt:Finns som PDF i kursrummet.
  Bok / Antologi
 • Johansson, B. A. (2017). Att se världen : svensk fotografi under 175 år. 1 uppl. Stockholm: Tekniska museet. ISBN: 9789176160756
  Läsanvisning:Innehållsförteckning s 4-5, 2 sidor
  Övrigt:Finns som PDF i kursrummet.
  Bok / Antologi
 • Jönsson, M. (2011). Visuell fostran : film- och bildverksamheten i Sverige under andra världskriget. 1 uppl. Lund: Sekel. ISBN: 978-91-85767-78-6
  Läsanvisning:kapitel 1 ”Inledning” s 9 – 29 och kapitel 6 ”Gynnsam jordmån för suggestiv påverkan” s 133 – 151, 38 sidor
  Övrigt:Finns som PDF i kursrummet.
  Bok / Antologi
 • Mral, B. & Olinder, H. (2011). Bildens retorik : i journalistiken. 1 uppl. Stockholm: Norstedt. ISBN: 9789113023038
  Läsanvisning:s. 15-35, 22 sidor
  Övrigt:Finns som PDF i kursrummet.
  Bok / Antologi
 • Ohler, J. (2013). Digital storytelling in the classroom : new media pathways to literacy, learning, and creativity. Second edition.. Thousand Oaks, California: Corwin. ISBN: 9781452268255
  Läsanvisning:s. 90, 96-98, 107 -112, 124- 126, 204 – 259, 264 – 267, 270-271. Cirka 100 sidor.
  Övrigt:Går även att låna som E-bok.
  Bok / Antologi
 • Redin, J. & Ruin, H. (red.). (2016). "Minne som nyckelbegrepp inom kulturvetenskaperna", i Mellan minne och glömska : studier i det kulturella minnets förvandlingar. 1 uppl. Göteborg: Daidalos. ISBN: 9789171734877
  Läsanvisning:Fördjupningslitteratur. Ej obligatorisk. sid 121 - 144, 24 sidor.
  Övrigt:PDF finns i kursrummet
  Bok / Antologi
 • Johansson, B. A. (2017). Att se världen : svensk fotografi under 175 år. 1 uppl. Stockholm: Tekniska museet. ISBN: 9789176160756
  Läsanvisning:Fördjupningslitteratur, ej obligatorisk. Relevant avsnitt vid användning av äldre arkivfotografi.
  Övrigt:Boken finns att ladda ner på http://digitalamodeller.se/daedalus/bocker/Daedalus%202016-17.pdf
  Bok / Antologi
 • Hjort, M. & Lindqvist, U. (red.). (2016). Non-fiction film culture in Sweden circa 1920-1960 : pragmatic governance and consensual solidarity in a welfare state, i A companion to Nordic cinema. 1 uppl. Malden, Ma: Wiley Blackwell. ISBN: 9781118475256
  Läsanvisning:Fördjupningslitteratur, ej obligatorisk. s. 125-147, 22 sidor
  Övrigt:Finns som PDF i kursrummet.
  Bok / Antologi