Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-02-17

Dokumentärfilmproduktion (BQ1076)

V33ZH (VT20, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Nichols, B. (2017). Introduction to documentary (Third edition.). Bloomington, Indiana: Indiana University Press. ISBN: 9780253026347
  Bok / Antologi
 • Bok, B. (2008). Möte med den andre : tankar kring intervjuer (1 uppl.). Stockholm: Carlsson i samarbete med Dramatiska institutet. ISBN: 9789173311250
  Bok / Antologi
 • Rabiger, M. (2014). Directing the documentary (Sixth edition.). Burlington, MA: Focal Press. ISBN: 978-0-415-71930-8
  Bok / Antologi
 • Bricca, J. (2018). Documentary editing : principles and practice (1 uppl.). New York, NY: Routledge. ISBN: 978-1-138-67572-8
  Bok / Antologi
 • Renov, M. (Red.). (1993). Theorizing documentary (1 uppl.). New York: Routledge. ISBN: 0415903815
  Bok / Antologi
 • Renov, M. (2004). The subject of documentary (1 uppl.). Minneapolis: University of Minnesota Press. ISBN: 0816634408
  Bok / Antologi
 • Bernard, S. C. (2007). Documentary storytelling : making stronger and more dramatic nonfiction films (2 uppl.). Amsterdam: Focal Press. ISBN: 9780240808758
  Bok / Antologi
 • Furhammar, L. (1995). Med TV i verkligheten : Sveriges television och de dokumentära genrerna (1 uppl.). Stockholm: Stift. Etermedierna i Sverige. ISBN: 9188830004
  Bok / Antologi