Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2019-12-18

Tillämpad filmdesign 2 (BQ1089)

V33Z5 (VT20, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Kress, G. R., & Van Leeuwen, T. (2006). Reading images : the grammar of visual design (2 uppl.). London: Routledge. ISBN: 0415319153
    Bok / Antologi
  • Potter, W. J. (2016). Media literacy (8 uppl.). London: SAGE. ISBN: 978-1-4833-7932-6
    Bok / Antologi
  • Ware, C. (2012). Information visualization : perception for design (3 uppl.). Boston: Morgan Kaufmann. ISBN: 9780123814647
    Bok / Antologi