Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2019-12-18

Möten med skilda musikgenrer (LP1075)

V33WJ (VT20, 50%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Borthwick, S., & Moy, R. (2004). Popular Music Genres: An Introduction Edinburgh: Edinburgh University Press.
  Bok / Antologi
 • Fermont, C., & Della Faille, D. (2016). Not your world music : noise in South East Asia : art, politics, identity, gender and global capitalism (1 uppl.). Ottawa, Ontario, Canada: Éditions Syrphe Hushush. ISBN: 9780994970503
  Läsanvisning:Läs kapitel 3 (finns som PDF i kursmappen)
  Bok / Antologi
 • Frith, S. (1996). Performing rites : on the value of popular music (1 uppl.). Cambridge, Mass: Harvard University Press. ISBN: 0674661966
  Läsanvisning:Läs sid 75-95. Finns som pdf i kursmaterialmappen
  Bok / Antologi
 • Gullö, J. (2010). Musikproduktion med föränderliga verktyg : en pedagogisk utmaning (1 uppl.). Stockholm: KMH förlaget. ISBN: 978-91-88842-41-1
  Läsanvisning:Utdrag, finns som pdf i kursmaterialmappen
  Bok / Antologi
 • Huber, D. M., & Runstein, R. E. (2001). Modern recording techniques (5 uppl.). Boston: Focal Press.
  Bok / Antologi
 • Lundberg, D. (2014). "Wagners musik är bättre än den låter" : en diskussion om musikaliska genrer och kvalitet. I Bilder från musikskapandets vardag : mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik ( ss. 19-38).
  Läsanvisning:Finns som pdf i kursmaterialmappen
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lundberg, D., Malm, K., & Ronström, O. (2003). Music, media, multiculture : changing musicscapes (1 uppl.). Stockholm: Svenskt visarkiv. ISBN: 9185374377
  Läsanvisning:(Läs sid 1-76. Finns som pdf i kursmaterialmappen) Den svenska versionen: "Musik, media, mångkultur" går också bra att läsa.
  Bok / Antologi
 • Lundberg, D., & Ternhag, G. (2002). Musiketnologi: en introduktion Hedemora: Gidlund.
  Bok / Antologi
 • Mattsson, H. T. (2019). Innovativ teknik i en akustisk värld. Folk och musik, 1-29. DOI: 10.33343/fom.79528
  Läsanvisning:Finns som pdf i kursmaterialmappen
  Tidskriftsartikel
 • Det tillkommer en valbar artikel från mappen "Litteratur moment 1" i LEARN.
  Text
 • Kompletterande litteratur kan tillkomma.
  Text