Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-07-07

Inspelning i studio (GLP29X)

V33WA (VT20, 50%, Dag, Normal, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Buhler, J., & Neumeyer, D. (2015). Hearing the Movies: Music and Sound in Film History (2 uppl.). New York: Oxford University Press. ISBN: 9780199987719
  Bok / Antologi
 • Huber, D. M., & Runstein, R. E. (2017). Modern recording techniques (9 uppl.). Routledge: Focal Press. ISBN: 9781138954373
  Bok / Antologi
 • Morton Jr, D. L. (2006). Sound Recording: the Life Story of a Technology (1 uppl.). Baltimore: The John Hopkins University Press. ISBN: 0801883989
  Bok / Antologi
 • (u.å.). Tutorials från LinkedIn Learning. Licens kan köpas rabatterat via Högskolan Dalarna. Hämtad 2019-11-22 från https://www.linkedin.com/learning/.
  Webbsida
 • (u.å.). TIPS! Många av titlarna går att läsa digitalt utan kostnad via Högskolan Dalarnas bibliotek:. Hämtad 2019-11-22 från https://www.du.se/bibliotek.
  Webbsida

Referenslitteratur

 • Burlin, T. (2008). Det imaginära rummet: Inspelningspraxis och produktion av konstmusikfonogram i Sverige 1925–1983 Göteborg: Göteborgs universitet. ISBN: 9789185974085
  Övrigt:Rekommenderad läsning.
  Bok / Antologi
 • Everest, F. A., & Pohlmann, K. C. (2014). The master handbook of acoustics (6 uppl.). New York: McGraw-Hill. ISBN: 978-0-07-160333-1
  Övrigt:Rekommenderad läsning.
  Bok / Antologi
 • Larsen, H. (1998). Att överlista mediet. Tekniker(n) i rockmusiken under 50- och 60-talen. STM-Online, 1(1), s. 1. Hämtad från http://musikforskning.se/stmonline/vol_1/andra/Larsen.php?menu=3.
  Övrigt:Rekommenderad läsning.
  Tidskriftsartikel
 • MacDonald, I. (2017). En revolution i huvudet: The Beatles inspelningar och 60-talet (2 uppl.). Göteborg: Bo Ejeby förlag. ISBN: 9789188316899
  Övrigt:Rekommenderad läsning.
  Bok / Antologi
 • Ternhag, G., & Wingstedt, J. (Red.). (2012). På tal om musikproduktion: Elva bidrag till ett nytt kunskapsområde Göteborg: Bo Ejeby förlag. ISBN: 9789188316615
  Övrigt:Rekommenderad läsning.
  Bok / Antologi
 • Ternhag, G. (2009). Vad är det jag hör? Analys av musikinspelningar Göteborg: Bo Ejeby förlag. ISBN: 9789188316509
  Övrigt:Rekommenderad läsning.
  Bok / Antologi