Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för: Fastställd 2019-12-20

Spanska III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy (SP2019)

V33T4 (VT20, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)
Litteraturlistan för detta kurstillfälle har inte någon specificerad litteratur.