Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för: Fastställd 2019-12-18

Spanska III Litteraturvetenskaplig inriktning: Spansk litteratur, från guldåldern till realismen (SP2023)

V33SS (VT20, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Bécquer, G. A. (2002). Rimas y leyendas. 2002 eller senare. Madrid: Biblioteca Didáctica Anaya. ISBN: 9788420725932
  Bok / Antologi
 • Cervantes, M. (2001). Don Quijote de la Mancha (T. I). 2001 eller senare. Madrid: Biblioteca Didáctica Anaya. ISBN: 9788420727943
  Läsanvisning:Valda kapitel, 250 s.
  Bok / Antologi
 • Fernández de Moratín, L. (1992). El sí de las niñas. 1992 eller senare. Madrid: Biblioteca Didáctica Anaya. ISBN: 8420726346
  Bok / Antologi
 • García López, J. (2001). Historia de la literatura española. 1 uppl. Barcelona: Vicens Vives. ISBN: 9788431605971
  Bok / Antologi
 • Pérez Galdós, B. (2002). Tormento. 2002 eller senare. Madrid: Alianza Editorial. ISBN: 9788420633299
  Bok / Antologi
 • Platas Tasende, A. M. (2007). Diccionario de términos literarios. 1 uppl. Madrid: Espasa Calpe. ISBN: 9788467036916
  Bok / Antologi
 • Litteraturvetenskapliga artiklar (ca 80 s).
  Text

Referenslitteratur

 • Alvar, C., Mainer, J. C. & Navarro, R. (2014). Breve historia de la literatura española. Madrid: Alianza Editorial.
  Bok / Antologi
 • Hesslin Rider, I. (red.). (2002). Norstedts Spansk-svensk/Svensk-spansk ordbok (127 000 ord och fraser). 1 uppl. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.
  Övrigt:http://www.ord.se/oversattning/spanska/
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española. 23 uppl. Madrid: Espasa Calpe.
  Övrigt:http://www.rae.es
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2005). Diccionario panhispánico de dudas. 2 uppl. Madrid: Santillana.
  Övrigt:http://buscon.rae.es/dpdI/
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2011). Ortografía de la lengua española. 2011 eller senare. Madrid: Espasa-Calpe. ISBN: 9788467034264
  Bok / Antologi