Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-01-08

Övergångar till demokrati och diktatur (SK2013)

V33K3 (VT20, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Bernhagen, P., Haerpfer, C. W., Inglehart, R., & Welzel, C. (Red.). (2018). Democratization (Second edition.). Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780198732280
    Bok / Antologi
  • Brooker, P. (2014). Non-democratic regimes (Third edition.). Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. ISBN: 9781137305794
    Bok / Antologi