Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-02-28

Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi (FÖ2023)

V33GG (VT20, 100%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Vetenskapliga artiklar, böcker och annat material som är relevant för det valda uppsatsämnet.
    Text