Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2019-11-26

Att handleda lärarstuderande - kurs för verksamhetsförlagda lärarutbildare (GPG22J)

V33EQ (VT20, 25%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Davidsson, B., & Dimenäs, J. (Red.). (2007). Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147084210
  Bok / Antologi
 • Embretsen, E. (2006). Samtalskonst i praktiken (-). Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.
  Bok / Antologi
 • Emsheimer, P., & Göhl, I. (2014). Handledning i lärarutbildning : att utforska undervisningssituationer (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144091198
  Bok / Antologi
 • Gardesten, J. (2017). Lärarkvalitetens nödvändiga grund. I P. Gerrevall (Red.), Att bedöma lärarkvalitet ( ss. 77-90). Stockholm: Natur & Kultur.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Kroksmark, T. (Red.). (2014). Förskola på vetenskaplig grund (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144088488
  Bok / Antologi
 • Kroksmark, T. (2011). Den utbildningsvetenskapliga kärnan. I B. Jansson (Red.), Utbildningsvetenskapens kärna – läraryrkets innersta väsen? ( ss. 1-16). Malmö: Gleerups.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lauvås, P., & Handal, G. (2015). Handledning och praktisk yrkesteori (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144091785
  Bok / Antologi
 • Lindberg, O. (2011). Vad ska vi med lärarutbildningen till? Om intressenters förväntningar på lärarutbildningar. I B. Jansson (Red.), Utbildningsvetenskapens kärna – läraryrkets innersta väsen? ( ss. 1-19). Malmö: Gleerup.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Skolverket. (2013). Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken. Hämtad från https://www.skolverket.se/getFile?file=3095.
  Myndighetspublikation
 • Valbar litteratur. Utöver nedanstående tillkommer vetenskapliga texter av eget val, c:a 150 sidor.
  Text
 • Välj en av följande två böcker: Kroksmark (Förskola på vetenskaplig grund) eller Skolverket (Forskning för klassrummet).
  Text

Referenslitteratur

 • Hultman, G. (2011). Samspelet lärarstudenter-handledare. Den verksamhetsförlagda utbildningen. Pedagogisk Forskning i Sverige, 2, 118-137.
  Tidskriftsartikel
 • Hägg, K., & Kuoppa, S. M. (2007). Professionell vägledning : med samtal som redskap (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144015378
  Bok / Antologi
 • Irisdotter, S., Paulin, A., & Grönlien Zetterqvist, K. (2016). Etik i professionellt lärarskap (2 uppl.). Malmö: Gleerups utbildning. ISBN: 9789140694751
  Bok / Antologi