Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-10-12

Personalansvar, juridik och arbetsrätt inom området för friluftsliv, idrott och hälsa (GIH337)

H3G3D (HT23, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Lindholm, J. (2014). Idrottsjuridik (1 uppl.). Stockholm: Norstedts juridik. ISBN: 9789139018247
  Läsanvisning:Referenslitteratur 3:e upplagan
  Bok / Antologi
 • (2014). Bryt innanförskapet i akademin! Förslag för hur en kan arbeta inom akademin med jämställhet, mångfald och likabehandling för en ökad rättvisa och jämlikhet. [Elektronisk resurs]. Lunds universitet: Lunds universitet. 13 s. Hämtad från https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/5948276/5159923.
  E-bok eller PDF
 • Lagtext (delar av resp lag) Miljöbalken Jordabalken Plan och bygglagen Skadeståndslagen Brottsbalken – främst kap 12 Anställningsskyddslagen Medbestämmandelagen Diskrimineringslagen Marknadsföringslagen Varumärkeslagen Mönsterskyddslagen.
  Text
 • (2023). PRV, svensk varumörkesdatabas. Hämtad 2023-10-12 från https://tc.prv.se/VarumarkesDbWeb/searchMain.jsp;jsessionid=9DE311095F3243D19475FCA69674ACB4.
  Webbsida
 • (2022). regeringen.se. Hämtad 2023-10-12 från https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2022/03/prop.-202122176.
  Läsanvisning:437-460
  Webbsida
 • Rättsfallsförteckning – sökes i HDa bibliotek databaser Innehåller följande domar: NJA 1979 s 129 – ansvar för dykolycka NJA 1987 s 222 – ansvar för ägare till slalombacke NJA 1993 s 149 – skada vid golfspel.
  Text
 • Rättsfallsförteckning – sökes i HDa bibliotek databaser MD 2014:8 – vilseledande marknadsföring av hälsopreparat MÖD 2019:4 – tillstånd för anläggning (slalom) – jfr MMD 1188-13 Lilla Källviken Falun) PMT 5917-20 – varumärkesintrång fruktdryck.
  Text
 • Rättsfallsförteckning – sökes i HDa bibliotek databaser NJA 1996 s 495 – ansvar för arrangör av forsränning MD 2010:4 – varumärkesintrång (Red Bull) MD 2014:8 – vilseledande marknadsföring av hälsopreparat.
  Text
 • (2016). Normkritik: en metod i värdegrundsarbetet.. I Värdegrundsarbete i akademin: med erfarenheter från Lunds universitet ( ss. 133-142). Lund: Lunds universitet. Hämtad från http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A922208&dswid=6108. ISBN: 9789176237502
  Kapitel i bok (antologi)