Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-07-03

Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskoleklass och grundskolan åk 1-6 (PG1053)

H3FVP (HT23, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Referenslitteratur

  • Hartman, S. G. (2012). Det pedagogiska kulturarvet: traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria (2 uppl.). Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127121102
    Bok / Antologi
  • Karlsson, O. (Red.). (2017). Svenska skrivregler (Fjärde upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111497
    Bok / Antologi
  • Lundgren, U. P., Säljö, R., & Liberg, C. (Red.). (2020). Lärande, skola, bildning – grundbok för lärare (Fjärde utgåvan, reviderad). Stockholm: Natur & Kultur.
    Bok / Antologi