Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-06-12

Engelska för specifika ändamål: Muntlig kommunikation på interkulturella arbetsplatser (GEN2S2)

H3FLV (HT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

  • Referensmaterial delas på Learn. Studenter behöver inte köpa någon kurslitteratur.
    Text