Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-08-07

Fiktionsberättande och elevtext i ett flerspråkigt perspektiv (GSS2C6)

H3FJ6 (HT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Berglund, M. M. (2015). Berättarperspektiv och synvinkel i litterära föreställningsvärldar. Hämtad från https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/name/P03WCPLAR064027.
  Övrigt:Finns som pdf i kursrummet.
  Myndighetspublikation
 • Boglind, A., & Nordenstam, A. (2016). Från fabler till manga 2 : litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på ungdomslitteratur (Första upplagan). Malmö: Gleerups utbildning. ISBN: 9789140689467
  Bok / Antologi
 • Elleström, L. (1999). Lyrikanalys : en introduktion (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144008059
  Övrigt:Ca 10-15 sidor. Finns som elektronisk resurs i kursrummet.
  Bok / Antologi
 • Janson, M. (Red.). (2016). Introduktion till filmpedagogik : vita duken som svarta tavlan (2 uppl.). Malmö: Gleerups Utbildning. ISBN: 9789140692634
  Läsanvisning:Valda delar ca 60 sidor
  Bok / Antologi
 • Klementsson, M. (2015). Icke lärarledda litteratursamtal i grupp. I M. Tengberg, & C. Ohlin-Scheller (Red.), Svensk forskning om läsning och läsundervisning ( ss. 55-67).
  Övrigt:Finns som elektronisk resurs i kursrummet.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lagerholm, P. (2008). Stilistik (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144019604
  Övrigt:Finns som elektronisk resurs i kursrummet.
  Bok / Antologi
 • Lindell, I., & Öhman, A. (Red.). (2019). För berättelsens skull : modeller för litteraturundervisningen (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127824652
  Läsanvisning:Valda delar enligt anvisning.
  Bok / Antologi
 • Lindgren, M., & Svensson, G. (2015). Att börja en mening. Fundamentets betydelse för meningsskapande inom och mellan meningar. I M. Lindgren, & G. Svensson (Red.), Skrivande i skolan ( ss. 97-115). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
  Övrigt:Finns som elektronisk resurs i kursrummet.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lindholm, A. (2016). Stöttning med hjälp av lässtrategier i det flerspråkiga klassrummet. I C. Olin-Scheller, & M. Tengberg (Red.), Läsa mellan raderna (1 uppl., ss. 173-196). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
  Övrigt:Finns som elektronisk resurs i klassrummet.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Markstedt, C., & Sandberg, M. (2019). Romanläsning i praktiken : samtala och skriva om litteratur i skolan (Första upplagan). Stockholm: Gothia Fortbildning. ISBN: 9789177410829
  Bok / Antologi
 • Med reservation för ev. ändringar.
  Text
 • Tre skönlitterära verk (två gemensamma och ett eget valt) i samråd med läraren. Därtill ett antal kortare elevtexter, lyriktexter etc som länkas eller förmedlas i kursrummet.
  Text