Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-05-22

Japanska IV: Kulturantropologi (JP2014)

H3FGF (HT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Ayabe, T., & Kuwayama, T. (Red.). (2010). Yoku wakaru bunka jinruigaku (2 uppl.). Kyōto: Mineruva Shobō. ISBN: 9784623056965
    Bok / Antologi