Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-05-22

Spanska II: Skriftlig språkfärdighet och grammatik (SP1050)

H3FFB (HT23, 20%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Fält, G. (2000). Spansk grammatik för universitet och högskolor. Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Fält, G. (2003). Spansk grammatik för universitet och högskolor. Övningsbok. Lund: Studentlitteratur.
  Bok / Antologi
 • Gómez Torrego, L. (2011). Gramática didáctica del español. Madrid: SM.
  Bok / Antologi
 • Gutiérrez Araus, M. (2014). Problemas fundamentales de la gramática del español como segunda lengua. Arco libros.
  Bok / Antologi

Referenslitteratur

 • Butt, J. & Benjamin, C. (2000). A New Reference Grammar of Modern Spanish. McGraw-Hill.
  Bok / Antologi
 • Falk, J. & m fl. (1994). Modern spansk grammatik. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
  Bok / Antologi
 • Gómez Torrego, L. (2003). Nuevo manual de español correcto (Tomo I y II). Madrid: Editorial: Arco/Libros.
  Bok / Antologi
 • López García, Á. (2005). Gramática cognitiva para profesores de español L2: cómo conciben los hispanohablantes la gramática. Madrid: Arco Libros.
  Bok / Antologi
 • Matte Bon, F. (1995). Gramática comunicativa del español, tomo I y II. Madrid: Edelsa.
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2011). Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe.
  Bok / Antologi
 • (u.å.). Real Academina Española. Tillgänglig: https://dle.rae.es/ [2019-12-18].
  Webbsida