Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-07-26

Arabiska: Att skriva akademiskt (GAR2VU)

H3FEN (HT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Falk, A. (2011). Thinking and Writing in Academic Contexts : A University Companion Studentlitteratur AB.
  Bok / Antologi
 • Götlind, A., & Linnarsson, M. (2015). Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144103365
  Bok / Antologi
 • Ringby, P. (1998). Från uppslag till genombrott : att skriva akademisk uppsats om litteratur, teater och film (valfri). Umeå: Ringby.
  Bok / Antologi
 • Ca 400 s text som väljs i samråd med läraren. / Around 400 p of text chosen in consultation with the supervisor..
  Text
 • Kompendium med text och övningar. / Compendium with texts and exercises. (200 s/p).
  Text
 • Oshima, A., Hogue, A., & Ravitch, L. (2014). Longman academic writing series, Level 4 : essays (5 uppl.). White Plains: Pearson. ISBN: 9780132915694
  Bok / Antologi

Referenslitteratur

 • McMillan, K., & Weyers, J. (2011). How to write essays & assignments (2 uppl.). Harlow, England: Pearson. ISBN: 9780273743811
  Bok / Antologi