Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-06-13

Tyska: Processkrivning (GTY2SY)

H3F7G (HT23, 20%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Valfri ordbok och grammatikbok behövs. Nätbaserat material tillkommer.
    Text

Referenslitteratur

  • Farhan, C. R., & Nordberg, I. (1998). Ins Deutsche Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144007795
    Bok / Antologi
  • Hering, A., Matussek, M., & Perlmann-Balme, M. (2009). Übungsgrammatik für die Mittelstufe. Niveau B1 bis C1 Hueber.
    Bok / Antologi