Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-11-10

Politik i Sverige och EU (GSK2PQ)

H3F58 (HT23, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 3, ORD)

Litteratur

  • Bäck, H., Erlingsson, G. Ó., & Larsson, T. (2015). Den svenska politiken : struktur, processer och resultat (4 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147114993
    Bok / Antologi
  • Cini, M., & Pérez-Solórzano Borragán, N. (Red.). (2022). European Union Politics (7 uppl.). Oxford University Press. ISBN: 9780198862239
    Bok / Antologi
  • Silander, D., & Öhlén, M. (Red.). (2016). Svensk politik och EU : hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU (1 uppl.). Stockholm: Santérus. ISBN: 9789173591119
    Bok / Antologi