Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-10-11

Byggprojektering (GBY2MA)

H3EWU (HT23, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Warfvinge, C., & Dahlblom, M. (2010). Projektering av VVS-installationer (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144055619
    Bok / Antologi
  • Warfvinge, C., & Dahlblom, M. (2016). Projektering av VVS-installationer (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144115160
    Bok / Antologi
  • Sveriges Byggindustrier; Teknisk grundkurs.
    Text