Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-09-07

Envariabelanalys (GMD2MJ)

H3EU8 (HT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Rodhe, S., & Sigstam, I. (2006). Naturlig matematik (4 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144020309
    Bok / Antologi