Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-07-31

Möten med skilda musikgenrer för Musik- och ljuddesign (GLP2MU)

H3ERD (HT23, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • MODUL 1.
  Text
 • OBS: Välj en artikel i mappen "Litteratur moment 1" i LEARN.
  Text
 • Fermont, C., & Della Faille, D. (2016). Not your world music : noise in South East Asia : art, politics, identity, gender and global capitalism (1 uppl.). Ottawa, Ontario, Canada: Éditions Syrphe Hushush. ISBN: 9780994970503
  Läsanvisning:Läs kapitel 3 (finns som PDF i kursmappen)
  Bok / Antologi
 • Frith, S. (1996). Performing rites : on the value of popular music (1 uppl.). Cambridge, Mass: Harvard University Press. ISBN: 0674661966
  Läsanvisning:Läs sid 75-95. Finns som pdf i kursmaterialmappen
  Bok / Antologi
 • Lundberg, D. (2014). "Wagners musik är bättre än den låter" : en diskussion om musikaliska genrer och kvalitet. I Bilder från musikskapandets vardag : mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik ( ss. 19-38).
  Läsanvisning:Finns som pdf i kursmaterialmappen
  Kapitel i bok (antologi)
 • MODUL 2.
  Text
 • Berg, M. (2015). Deltagande Netnografi. I G. Ahrne, & P. Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa metoder ( ss. 142-156).
  Läsanvisning:Finns som PDF i kursrummet.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lalander, P. (2015). Observationer och etnografi. I G. Ahrne, & P. Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa metoder ( ss. 93-113).
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lundberg, D., Malm, K., & Ronström, O. (2003). Music, media, multiculture : changing musicscapes (1 uppl.). Stockholm: Svenskt visarkiv. ISBN: 9185374377
  Läsanvisning:(Läs sid 1-76. Finns som pdf i kursmaterialmappen) Den svenska versionen: "Musik, media, mångkultur" går också bra att läsa.
  Bok / Antologi
 • MODUL 3 och extraföreläsningar.
  Text
 • Gullö, J. (2010). Musikproduktion med föränderliga verktyg : en pedagogisk utmaning (1 uppl.). Stockholm: KMH förlaget. ISBN: 978-91-88842-41-1
  Läsanvisning:Utdrag, finns som pdf i kursmaterialmappen
  Bok / Antologi
 • Mattsson, H. T. (2019). Innovativ teknik i en akustisk värld. Folk och musik, 1-29. DOI: 10.33343/fom.79528
  Läsanvisning:Finns som pdf i kursmaterialmappen
  Tidskriftsartikel
 • Rekommenderad litteratur:.
  Text
 • Fredriksson, D. (2018). Musiklandskap : musik och kulturpolitik i Dalarna (1 uppl.). Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet. ISBN: 9789176018262
  Läsanvisning:s 19-22; 32-33, 154-172 (finns i kurslitteraturmappen i Learn)
  Bok / Antologi
 • Borthwick, S., & Moy, R. (2004). Popular Music Genres: An Introduction Edinburgh: Edinburgh University Press.
  Bok / Antologi
 • Geertz, C. (1973). Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture. I The Interpretation of Cultures: Selected Essays (1 uppl., ss. 3-33). New York: Basic Books.
  Läsanvisning:Finns som PDF i kurslitteraturmappen i Learn.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Huber, D. M., & Runstein, R. E. (2001). Modern recording techniques (5 uppl.). Boston: Focal Press.
  Bok / Antologi
 • Lundberg, D., & Ternhag, G. (2002). Musiketnologi: en introduktion (valfri version). Hedemora: Gidlund.
  Läsanvisning:Läs framför allt kapitlen "varför studera musik", "fältarbete", och "kulturanalys".
  Bok / Antologi
 • Sanden, P. (2013). Liveness in modern music : musicians, technology, and the perception of performance (valfri). New York: Routledge. ISBN: 9780415895408
  Bok / Antologi
 • Kompletterande litteratur kan tillkomma.
  Text