Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2023-09-28

Sociologiska perspektiv på socialt arbete (SO1044)

H3EP8 (HT23, 50%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Ahrne, G. (2007). Att se samhället (1 uppl.). Malmö: Liber. ISBN: 9789147087075
  Bok / Antologi
 • Andersson, E., & Mattsson, T. (Red.). (2022). Teorier för socialt arbete (Första upplagan). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789151107622
  Bok / Antologi
 • Boglind, A., Eliaeson, S., & Månson, P. (2014). Kapital, rationalitet och social sammanhållning : en introduktion till klassisk samhällsteori (7 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144095882
  Bok / Antologi
 • Edling, C., & Liljeros, F. (Red.). (2016). delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112821
  Bok / Antologi