Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-08-26

Professionellt lärarskap och skolutveckling (varav 10 hp VFU) (GPG2VW)

H3D45 (HT22, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Utvecklingsarbete
 • Eriksson, I. (2021). Att identifiera problem i undervisningen -en grund för didaktisk skolutveckling. I N. Rönnström, & O. Johansson (Red.), Att förbättra skolor med stöd i forskning (1 uppl., ss. 355-371). Natur & Kultur.
  Övrigt:Kapitlet finns tillgängligt i kursrummet
  Kapitel i bok (antologi)
 • Forssten Seiser, A., & Karlefjärd, A. (2014). Aktionsforskning som förhållningssätt i en föränderlig omvärld. KAPET, 10(1), 58-73..
  Text
 • Håkansson, J., & Sundberg, D. (2016). Utmärkt skolutveckling : forskning om skolförbättring och måluppfyllelse (Första utgåvan, första tryckningen). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127141940
  Bok / Antologi
 • Larsson, P., & Löwstedt, J. (2020). Strategier och förändringsmyter : ett organiseringsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144137490
  Bok / Antologi
 • Lundström, U. (2018). Lärares professionella autonomi under New Public Managementepoken. Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk, 27(1), 33-59. DOI: 10.48059/uod.v27i1.1091
  Tidskriftsartikel
 • (2018). Lärande för hållbar utveckling i yrkeslärarutbildning. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 2018, 8(3), 19-35.
  Tidskriftsartikel
 • Andra artiklar och texter kan tillkomma.
  Text
2. VFU 3

Referenslitteratur

Delkurser

1. Utvecklingsarbete
2. VFU 3
 • Bie, K. (2014). Reflektionshandboken för pedagoger (1 uppl.). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789140688255
  Bok / Antologi
 • Insulander, E., & Selander, S. (Red.). (2021). Att bli lärare (Andra upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147143467
  Bok / Antologi
 • Carlgren, I. (Red.). (2017). Undervisningsutvecklande forskning : exemplet learning study (Första upplagan). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789140695888
  Bok / Antologi