Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-09-29

Välfärdsstaten i sociologisk belysning (SO1037)

H3D3N (HT22, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Hartman, L. (red.). (2011). Konkurrensens konsekvenser : vad händer med svensk välfärd?. 2 uppl. Stockholm: SNS förlag. ISBN: 9789186949044
  Läsanvisning:Tidigare upplaga kan användas.
  Övrigt:Finns tillgänglig på: https://www.sns.se/wp-content/uploads/2016/08/konkurrensens_konsekvenser_pod_2.pdf
  Bok / Antologi
 • Johansson, H. (2008). Socialpolitiska klassiker. 1 uppl. Malmö: Liber. ISBN: 9789147077403
  Bok / Antologi
 • Sainsbury, D. (red.). (1999). Gender and welfare state regimes. 1 uppl. Oxford: Oxford Univ. Press. ISBN: 0198294174
  Bok / Antologi
 • Aktuella vetenskapliga artiklar kan tillkomma.
  Text