Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-10-07

Hållbar utveckling (GBY2VR)

H3D2X (HT22, 25%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Bokalders, V. & Block, M. (2014). Byggekologi : kunskaper för ett hållbart byggande : [sunda hus, hushållning, kretslopp, platsen]. 3 uppl. Stockholm: Svensk Byggtjänst. ISBN: 9789173336260
    Bok / Antologi
  • Lenton, T. M., Rockström, J., Gaffney, O., et al. (2019). Climate tipping points — too risky to bet against. Nature, 575(7784), ss. 592-595. DOI: 10.1038/d41586-019-03595-0
    Tidskriftsartikel
  • Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., et al. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science, 347(6223), ss. 736-746. DOI: 10.1126/science.1259855
    Tidskriftsartikel