Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-27

Skolans samhällsuppdrag (GPG2N8)

H3CZP (HT22, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, FVI)

Litteratur

Referenslitteratur

  • Karlsson, O. (Red.). (2017). Svenska skrivregler (4 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111497
    Bok / Antologi