Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-05-27

Introduktion till engelsk lingvistik (EN1114)

H3CYK (HT22, 50%, Dag, Normal, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

  • Yule, G. (2017). The Study of Language (7th edition). Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. ISBN: 9781316606759
    Bok / Antologi