Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-21

Bild och berättande i förskolan (GBP2RP)

H3CYJ (HT22, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, FVI)

Litteratur

 • Alnervik, K. & Hvit Lindstrand, S. (red.). (2020). Kreativa lärprocesser : estetik och undervisning i förskolan. 1 uppl. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147131150
  Läsanvisning:Valda delar, finns som pdf i kursrummet
  Bok / Antologi
 • Bendroth Karlsson, M., Karlsson Häikiö, T. & O Magnusson, L. (2018). Skapande verksamhet i förskolan : kreativt arbete med analoga och digitala redskap. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144123981
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Bruce, B. & Riddersporre, B. (2014). Berättande i förskolan. 1 uppl. Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127137837
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Engdahl, I. & Ärlemalm-Hagsér, E. (red.). (2020). Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet. Andra upplagan. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147139910
  Läsanvisning:Valda delar, finns som pdf i kursrummet
  Bok / Antologi
 • Fast, C. (2011). Att läsa och skriva i förskolan. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144068596
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Forsberg-Ahlcrona, M. (2012). Förskolans didaktik och dockan som redskap : kommunikation och skapande i förskolan. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144068664
  Läsanvisning:Valda delar, finns som pdf i kursrummet
  Bok / Antologi
 • Heikkilä, M., Andersson Schaeffer, J., Saler, K., et al. (2020). Rum i förskolan : för barns lek och lärande. Första utgåvan. Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127827943
  Läsanvisning:Valda delar, finns som pdf i kursrummet
  Bok / Antologi
 • Söderberg, E. (red.). (2016). Ordning och reda, konsten på freda'! : om fostran, marknad och barnkultur. 1 uppl. Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet. ISBN: 9789198232318
  Läsanvisning:Pettersson, Åsa (2016). “Du är väl lärande, lilla vän? – Om public service-TV för barn och synen på barnpubliken”. Finns som pdf i kursrummet
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan, Lpfö 18. Tillgänglig: https://www.skolverket.se/getFile?file=4001 [2022-06-21].
  Myndighetspublikation
 • Thoresson, A. (2019). Utforska digitala verktyg i förskolan. 1 uppl. Stockholm: Lärarförlaget. ISBN: 9789188149404
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Annat material om max 200 sidor kan tillkomma.
  Text