Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-08-02

Språk, litteratur och kultur: Vetenskaplig metod och akademiskt skrivande (GPR276)

H3CYC (HT22, 50%, Blandad, Distans, Falun, Omg. 3, ORD)

Litteratur

 • Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2016). The Craft of Research (4 uppl.). University of Chicago press. ISBN: 9780226239736
  Bok / Antologi
 • Klarer, M. (2013). An introduction to literary studies (3 uppl.). Routledge. ISBN: 9781135084790
  Bok / Antologi
 • Pickering, M. (Red.). (2008). Research methods for cultural studies Edinburgh University Press. ISBN: 978-0-7486-2578-9
  Bok / Antologi
 • Podesva, R. J., & Sharma, D. (Red.). (2014). Research methods in linguistics Cambridge University Press. ISBN: 9781107696358
  Bok / Antologi
 • Artiklar, vetenskapliga texter och annan media tillkommer och distribueras via kompendium eller länkar till internet.
  Text

Referenslitteratur

 • Graff, G., Birkenstein, C., & Durst, R. (2018). They say, I say. The Moves that Matters in Academic Writing (4 uppl.). W.W. Norton & Company. ISBN: 0393631680
  Bok / Antologi
 • Rosenberg, A. (2012). Philosophy of science: A contemporary introduction (3 uppl.). Routledge. ISBN: 9780415891769
  Bok / Antologi