Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-10-12

Husbyggnadsprojekt III - Byggkonstruktionsprojekt (GBY2V7)

H3CXH (HT22, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Isaksson, T., Mårtensson, A., & Thelandersson, S. (2020). Byggkonstruktion (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144138558
    Bok / Antologi
  • Isaksson, T., & Mårtensson, A. (2020). Byggkonstruktion : regel- och formelsamling (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144138565
    Bok / Antologi