Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-05-23

Engelska för specifika ändamål: Muntlig kommunikation på interkulturella arbetsplatser (GEN2S2)

H3CX5 (HT22, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Referensmaterial delas på Learn. Studenter behöver inte köpa någon kurslitteratur.
    Text