Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-22

Arbetsplatsförlagd utbildning (GBY2V6)

H3CWR (HT22, 25%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Hansson, B., Olander, S., Landin, A., et al. (2017). Byggledning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144105734
    Bok / Antologi

Referenslitteratur

  • Hansson, B. (2021). Byggledning : förvaltning (paket) (1 uppl.). Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144155654
    Bok / Antologi