Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-10-07

Byggproduktion och arbetsmiljö (GBY2V5)

H3CWN (HT22, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Hansson, B., Olander, S., Landin, A., et al. (2017). Byggledning (Senaste). Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144105734
    Bok / Antologi

Referenslitteratur

  • Hansson, B., Olander, S., Landin, A., et al. (2017). Byggledning Övningsbok (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144105697
    Bok / Antologi
  • Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö – en vägledning till föreskrifterna AFS: 2001:1.
    Text