Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-20

Tyska grundläggande kurs IV (TY1071)

H3CSF (HT22, 25%, Kväll, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Karnland, A., Odeldahl, A., Odeldahl, L., et al. (2015). Lieber Deutsch 4 2.0 (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147117895
  Övrigt:alternativt kan Lieber Deutsch 4 2.0 Onlinebok användas som kan beställas via högskolan
  Bok / Antologi
 • Karnland, A. (2015). Lieber Deutsch 4 2.0 : facit (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147117901
  Bok / Antologi
 • Klingemann, U., Magnusson, G., & Didon, S. (2014). Den tyska grammatiken (5 uppl.). Stockholm: Sanoma utbildning. ISBN: 9789152327180
  Bok / Antologi
 • Jin, F., Jin, F., & Voss, U. (2014). Grammatik aktiv A1-B1. Üben, Hören, Sprechen (1 uppl.). Berlin: Cornelsen. ISBN: 9783060239726
  Bok / Antologi
 • Grammatik aktiv. Deutsch als Fremdsprache 1. Ausgabe · B1+ Training für Fortgeschrittene zur Wiederholung der Grundgrammatik. ISBN: 978-3-06-024470-6.
  Text
 • En valfri skönlitterär bok, efter överenskommelse med kursledaren.
  Text
 • Tysk-svensk/svensk-tysk ordbok efter eget val.
  Text

Referenslitteratur

 • Gagnestam, E. (2005). Kultur i språkundervisning Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9144037384
  Övrigt:Eller 2010, e-bok, ISBN: 9789144061535
  Bok / Antologi
 • Winell, S. G. (2005). Libers övningar i tyska: Grammatik steg 3-5 Stockholm: Liber. ISBN: 9789121219560
  Bok / Antologi