Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-08-11

Rysk litteratur: från bok till film (GRY2KC)

H3CR9 (HT22, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Hutchings, S. C., & Vernitski, A. (Red.). (2005). Russian and Soviet Film Adaptations of Literature, 1900-2001 : Screening the Word (1 uppl.). London: RoutledgeCurzon. ISBN: 0415306671
    Läsanvisning:Valda kapitel
    Bok / Antologi
  • Kompendium med primära samt sekundära källor (skönlitterära texter resp. vetenskapliga artiklar om enskilda verk och filmatiseringar) som tillhandahålles av läraren.
    Text