Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-08-12

Ryska II: Rysslands kultur- och idéhistoria (GRY286)

H3CQZ (HT22, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Wachtel, A., & Vinickij, I. J. (2009). Russian literature (1 uppl.). Cambridge: Polity. ISBN: 9780745636856
    Övrigt:valda kapitel
    Bok / Antologi
  • Kompendium.
    Text