Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-09-14

Energieffektivisering (GEG2UE)

H3CQM (HT22, 50%, Dag, Normal, Borlänge, Omg. 1, ORD)

Litteratur

  • Energideklarering av bostadsbyggnader. Metoder för besiktning och beräkning, version 2 (2007). Aton Teknikkonsult AB (161s, utvalda delar).
    Text
  • Eva Karlsson. (2011) Vägledning för utförande av en energibalans. Industriell Laststyrning (21s).
    Text
  • Utdelade kopior (allt material kommer finnas elektroniskt).
    Text