Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-17

Spanska III Lingvistisk inriktning: Människan, språket och samhället. Spansk sociolingvistik (SP2024)

H3CPZ (HT22, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Escandell Vidal, M. V. (2013). Introducción a la pragmática. 3 uppl. Barcelona: Ariel Lingüística. ISBN: 9788434409514
  Övrigt:Finns även som elektronisk bok: ISBN 9788434409842
  Bok / Antologi
 • Silva-Corvalán, C. & Enrique-Arias, A. (2017). Sociolingüística y pragmática del español. 2 uppl. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
  Övrigt:Identifiers: LCCN 2016013945 (print); LCCN 2016021390 (ebook); ISBN 9781626163942 (hc: alk. Paper); ISBN 9781626163959 (pb: alk. Paper); ISBN 9781626163966 (eb)
  Bok / Antologi
 • Tsunoda, T. (2004). Language endangerment and language revitalization. Berin; New York: Mouton de Gruyter. ISBN: 3110176629
  Övrigt:Boken finns tillgänglig som e-bok via Högskolan Dalarnas bibliotek: http://dalbib.du.se/search*swe/?searchtype=X&sortdropdown=-&SORT=D&extended=0&searcharg=language%20endangerment%20and%20language%20revitalization
  Bok / Antologi
 • Annat material: kompendium innehållande språkvetenskapliga artiklar samt olika typer av texter för analys (ca 250 s).
  Text

Referenslitteratur

 • Alcaraz Varó, E. & Mart, M. A. (2004). Diccionario de lingüística moderna. Barcelona: Ariel. ISBN: 8434482606
  Bok / Antologi
 • Bernal, M. & Hernández Flores, N. (2009). Estudios sobre lengua, discurso y sociedad: Homenaje a Diana Bravo. Estocolmo: Acta Universitatis Stockholmiensis.
  Övrigt:ISSN: 0557-2657. http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:235240
  Bok / Antologi
 • Bravo, D., Hernández Flores, N. & Cordisco, A. (red.). (2009). Aportes pragmáticos, sociopragmáticos y socioculturales a los estudios de la cortesía en español. Buenos Aires: Dunken. ISBN: 9789870239802
  Bok / Antologi
 • Bravo, D. & Briz, A. (red.). (2004). Pragmática sociocultural. Estudios sobre el discurso de cortesía en español. Barcelona: Ariel Lingüística. ISBN: 84-344-8258-4
  Bok / Antologi
 • Einarsson, J. (2004). Språksociologi. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-03262-5
  Bok / Antologi
 • Fuentes Rodríguez, C. (2000). Lingüística pragmática y análisis del discurso. Madrid: Arco Libros. ISBN: 8476354215
  Bok / Antologi
 • Labov, W. (2001). Principles of Linguistic Change: Social Factors. London: Blackwell. ISBN: 0631179151
  Bok / Antologi
 • Mesthrie, R. & et al. (2011). Introducing sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN: 978-0-415-55006-2
  Bok / Antologi
 • Moreno Fernández, F. (2009). Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona: Ariel. ISBN: 8434482770
  Bok / Antologi
 • Real Academia Española. (2011). Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe. ISBN: 9788467034264
  Bok / Antologi
 • Reyes, G. (1994). La pragmática lingüística. El estudio del uso del lenguaje. Barcelona: Montesinos. ISBN: 8476391234
  Bok / Antologi
 • (u.å.). Real Academina Española. Tillgänglig: https://dle.rae.es/ [2019-12-10].
  Webbsida