Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-22

Bärkraftigt byggande och boende (BY1047)

H3CME (HT22, 25%, Dag, Normal, Stjärnsund, Omg. 1, ORD)

Referenslitteratur

  • Bokalders, V., & Block, M. (2014). Byggekologi : kunskaper för ett hållbart byggande : [sunda hus, hushållning, kretslopp, platsen] (3 uppl.). Stockholm: Svensk Byggtjänst. ISBN: 9789173336260
    Bok / Antologi