Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-08-30

Interkulturella litteraturstudier: Översättningsprojekt (AJP279)

H3CLD (HT22, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Texter nödvändiga för att genomföra den kommenterade översättningen väljs i samråd med läraren.
  Text

Referenslitteratur

 • Baker, M. (2018). In other words : a coursebook on translation (3 uppl.). Routledge, Taylor & Francis Group. ISBN: 9781138666887
  Bok / Antologi
 • Munday, J. (2016). Introducing translation studies : theories and applications (4 uppl.). Routledge. ISBN: 9781138912557
  Bok / Antologi
 • Newmark, P. (1988). A textbook of translation (12 uppl.). Prentice-Hall International. ISBN: 0139125930
  Bok / Antologi
 • Toury, G. (2012). Descriptive translation studies and beyond (2 uppl.). John Benjamins Pub. Co.. ISBN: 9789027224491
  Bok / Antologi
 • Venuti, L. (Red.). (2021). The translation studies reader (4 uppl.). Routledge. ISBN: 9780367235949
  Bok / Antologi
 • Venuti, L. (2018). The translator's invisibility : a history of translation (3 uppl.). Routledge. ISBN: 9781138093164
  Bok / Antologi