Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-09-21

Bedömning och respons i ett andraspråksperspektiv (GSS2C4)

H3CHN (HT22, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

Referenslitteratur

 • Flyman Mattsson, A., & Håkansson, G. (2010). Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144058207
  Bok / Antologi
 • Jakobson, L. (2020). Vuxna nybörjarstuderandes uppfattningar om skriftlig lärarrespons på skrivande i svenska som andraspråk. Educare - vetenskapliga skrifter, (4), 1-32. DOI: 10.24834/educare.2020.4.1
  Tidskriftsartikel
 • Polias, J. (2006). Assessing learning: a language-based approach. I Symposium 2006 - Bedömning, flerspråkighet och lärande ( ss. 40-65). Hämtad från https://www.andrasprak.su.se/publikationer/ncs-symposierapporter/symposium-2006-bed%C3%B6mning-flerspr%C3%A5kighet-och-l%C3%A4rande-1.84017.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Schleppegrell, M. (2010). Functional grammar in the classroom. I M. Olofsson (Red.), Symposium 2009. Genrer och funktionellt språk i teori och praktik. ( ss. 79-95).
  Kapitel i bok (antologi)