Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-09-08

Sociolingvistik i ett flerspråkigt perspektiv (GSS2C2)

H3CHC (HT22, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Bijvoet, E., & Fraurud, K. (2013). Rinkebysvenska och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige.. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle. (2 uppl., ss. 369-396). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144070650
  Kapitel i bok (antologi)
 • Boyd, S., & Bredänge, G. (2013). Attidtyder till brytning - exemplet utländska lärare i svenska skolor. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle. (2 uppl., ss. 437-457). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144070650
  Kapitel i bok (antologi)
 • García, O. (2009). Bilingual education in the 21st century : a global perspective (1 uppl.). Malden, MA: Blackwell Pub.. ISBN: 9781405119948
  Läsanvisning:(s 73-92, 218-286)
  Övrigt:(70 s.)
  Bok / Antologi
 • Hyltenstam, K., & Milani, T. (2012). Flerspråkighetens sociopolitiska och sociokulturella ramar.. I Flerspråkighet: En forskningsöversikt ( ss. 17-152). Vetenskapsrådet. Hämtad från https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25ac6/1529480531679/Flerspraakighet_VR_2012.pdf. ISBN: 978-91-7307-210-6
  Kapitel i bok (antologi)
 • Josephson, O. (2018). Språkpolitik (Första upplagan). Stockholm: Morfem. ISBN: 9789188419019
  Bok / Antologi
 • Lindberg, I. (2013). Samtal och interaktion i språkforskning. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle. (2 uppl., ss. 481-518). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144070650
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lindberg, I. (2005). Språka samman : om samtal och samarbete i språkundervisning (2 uppl.). Stockholm: Natur och kultur. ISBN: 9127504964
  Läsanvisning:Kapitel 7-8
  Bok / Antologi
 • Normann Jørgensen, J. (2013). Kodeskift i interaktionelt perspektiv. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle. (2 uppl., ss. 415-435). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144070650
  Kapitel i bok (antologi)
 • Norrby, C. (2014). Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144088884
  Läsanvisning:Kapitel 6 + 14 samt ett urval à maximalt 50 sidor i samråd med läraren.
  Bok / Antologi
 • Myndighetspublikation
 • Rosén, J., & Wedin, Å. (2015). Klassrumsinteraktion och flerspråkighet : ett kritiskt perspektiv (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112081
  Bok / Antologi
 • Forskningsartiklar (en av följande forskningsartiklar läses, Cromdahl (2013) läses av samtliga).
  Text
 • Cekaite, A., & Björk-Willén, P. (2012). Peer group interactions in multilingual educational settings: Co-constructing social order and norms for language use. International Journal of Bilingualism, 17(2), 174-188. DOI: 10.1177/1367006912441417
  Tidskriftsartikel
 • Cromdal, J. (2013). Bilingual and second language interactions: Views from Scandinavia. International Journal of Bilingualism, 17(2), 121-131. DOI: 10.1177/1367006912441415
  Läsanvisning:Läses av samtliga
  Tidskriftsartikel
 • Lehti-Eklund, H. (2012). Code-switching to first language in repair – A resource for students’ problem solving in a foreign language classroom. International Journal of Bilingualism, 17(2), 132-152. DOI: 10.1177/1367006912441416
  Tidskriftsartikel
 • Osvaldsson, K., Persson-Thunqvist, D., & Cromdal, J. (2012). Comprehension checks, clarifications, and corrections in an emergency call with a nonnative speaker of Swedish. International Journal of Bilingualism, 17(2), 205-220. DOI: 10.1177/1367006912441420
  Tidskriftsartikel
 • Slotte-Lüttge, A., Pörn, M., & Sahlström, F. (2012). Learning how to be atähti: A case study of language development in everyday situations of a 7-year-old multilingual Finnish child. International Journal of Bilingualism, 17(2), 153-173. DOI: 10.1177/1367006912441418
  Tidskriftsartikel
 • Wedin, Å., & Shaswar, A. (2019). Whole class interaction in the adult L2-classroom. Apples - Journal of Applied Language Studies, 13(2), 45-63. DOI: 10.17011/apples/urn.201903251959
  Tidskriftsartikel

Referenslitteratur

 • Horner, K., & Weber, J. J. (2018). Introducing multilingualism : a social approach (Second edition.). Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge. ISBN: 9781138244498
  Bok / Antologi
 • Hutchby, I., & Wooffitt, R. (1998). Conversation analysis : principles, practices and applications (1 uppl.). Oxford: Polity. ISBN: 0745615481
  Bok / Antologi