Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-08-12

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 2 (APE26A)

H3CEL (HT22, 25%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Referenslitteratur

 • Biesta, G. (2003). Demokrati - ett problem för utbildning eller ett utbildningsproblem?. Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk, 12(1), 59-80. DOI: 10.48059/uod.v12i1.741
  Tidskriftsartikel
 • Camilleri, M. A., & Camilleri, A. C. (2021). Correction to: The Acceptance of Learning Management Systems and Video Conferencing Technologies: Lessons Learned from COVID‑19. Technology, Knowledge and Learning, 1-23. DOI: 10.1007/s10758-021-09567-6
  Tidskriftsartikel
 • Carroll, J., & Zetterling, C. (2009). Hjälp studenterna att undvika plagiering = : Guiding students away from plagiarism (1 uppl.). Stockholm: KTH Learning Lab. ISBN: 9789174154030
  Bok / Antologi
 • Crose, B. (2011). Internationalization of the Higher Education Classroom: Strategies to Facilitate Intercultural Learning and Academic Success.. International Journal of Teaching & Learning in Higher Education, 23(3), 388-395. Hämtad från https://go.exlibris.link/sD9FSjpC.
  Tidskriftsartikel
 • Dafgård, L. (2002). Flexibel utbildning på distans (1 uppl.). Malmö: Gleerups. ISBN: 9140634329
  Läsanvisning:ss. 44-62 "Att organisera och planera en distanskurs"
  Övrigt:Finns som pdf i lärplattformen Learn.
  Bok / Antologi
 • Dorner, H. (2018). Exploring students’ conceptions of internationalised learning: Experiences from international online collaborative seminars. Innovations in Education and Teaching International, 55(3), 304-313. DOI: 10.1080/14703297.2016.1210530
  Tidskriftsartikel
 • Flodén, J. (2017). The impact of student feedback on teaching in higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 42(7), 1054-1068. DOI: 10.1080/02602938.2016.1224997
  Tidskriftsartikel
 • Hendry, G. D., White, P., & Herbert, C. (2016). Providing exemplar-based ‘feedforward’ before an assessment: The role of teacher explanation. Active Learning in Higher Education, 17(2), 99-109. DOI: 10.1177/1469787416637479
  Tidskriftsartikel
 • Hounsell, D., McCune, V., Hounsell, J., et al. (2008). The quality of guidance and feedback to students. Higher Education Research & Development, 27(1), 55-67. DOI: 10.1080/07294360701658765
  Tidskriftsartikel
 • Hrastinski, S., Keller, C., & Carlsson, S. A. (2010). Design exemplars for synchronous e-learning: A design theory approach. Computers & Education, 55(2), 652-662. DOI: 10.1016/j.compedu.2010.02.025
  Tidskriftsartikel
 • Hrastinski, S. (Red.). (2018). Digitalisering av högre utbildning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144119724
  Bok / Antologi
 • Hrastinski, S. (Red.). (2011). Mer om nätbaserad utbildning : fördjupning och exempel (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144068060
  Bok / Antologi
 • Häggblom, P. (2019). Universell design för lärande : ett inkluderande förhållningssätt (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144115245
  Bok / Antologi
 • Nicol, D., Thomson, A., & Breslin, C. (2014). Rethinking feedback practices in higher education: a peer review perspective. Assessment & Evaluation in Higher Education, 39(1), 102-122. DOI: 10.1080/02602938.2013.795518
  Tidskriftsartikel
 • CeUL, Stockholms universitet (2016, 21 april). Akademiskt lärarskap. (Avsnitt 18) [Broadcast]. I Pedagogeeks. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=3U89oE3PC68.
  Strömmande media
 • CeUL, Stockholms universitet (2020, 25 november). De åtta dimensionerna. (Avsnitt 1) [Broadcast]. I Pedagogeeks. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=E5PpeyBoJuM.
  Strömmande media
 • CeUL, Stockholms universitet (2018, 18 april). Grupparbete. (Avsnitt 8) [Broadcast]. I Pedagogeeks. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=5xUPE_Vjzho.
  Strömmande media
 • CeUL, Stockholms universitet (2016, 6 september). Kursvärderingar. (Avsnitt 16) [Broadcast]. I Pedagogeeks. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=4LimPmjHWHg.
  Strömmande media
 • CeUL, Stockholms universitet (2018, 30 januari). Plagiarism. (Avsnitt 9) [Broadcast]. I Pedagogeeks. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=_21PiNfpRrg.
  Strömmande media
 • CeUL, Stockholms universitet (2017, 22 februari). Studentcentrerat lärande. (Avsnitt 11) [Broadcast]. I Pedagogeeks. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=pVGJYPYv1-4&t=123s.
  Strömmande media
 • CeUL, Stockholms universitet (2016, 15 februari). Återkoppling till studenter. (Avsnitt 17) [Broadcast]. I Pedagogeeks. Hämtad från https://www.youtube.com/watch?v=15e9OuCxP0g.
  Strömmande media
 • Ramsden, P. (2003). Learning to teach in higher education (2 uppl.). London: RoutledgeFalmer. ISBN: 0415303451
  Bok / Antologi
 • Rands, M. L., & Gansermer-Topf, A. M. (2017). The Room Itself Is Active: How Classroom Design Impacts Student Engagement.. Education Publicatons, 49, 26-33. Hämtad från https://go.exlibris.link/8m1JyQg9.
  Tidskriftsartikel
 • Weller, S. (2019). Academic practice : developing as a professional in higher education (2 uppl.). London: SAGE. ISBN: 9781526437136
  Bok / Antologi
 • Wickström, J. (2015). Dekonstruerad länkning - En kritisk läsning av Constructive Alignment inom svensk högskolepedagogik och pedagogisk utveckling. Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitk, 24(3), 25-47. DOI: 10.48059/uod.v24i3.1041
  Tidskriftsartikel
 • Winka, K., & Ryegård, Å. (2019). Pedagogisk portfölj : för karriär och utveckling (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144121765
  Bok / Antologi